بسمه تعالی  


اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به منظور بسترسازی و استفاده حداکثری از ظرفیت های کارشناسان اقتصادی در بخش عمومی و غیر دولتی   استان در راستای اولویتهای راهبردی وزارت متبوع و افزایش هم افزایی و همکاری فراسازمانی با رویکرد تسهیل در تبادل اطلاعات و ارتباطات علمی در جامعه هدف مورد نظر،طرح تهیه بانک اطلاعات کارشناسان اقتصادی استان را در دستور کار قرار داده است.بسیار سپاسگزار خواهیم بود واجدین شرایط بر اساس تعاریف ذیل، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. یادآور می گردد افرادی که تمایل به چاپ عکس خود در مجموعه فوق را دارند،لازم است نسبت به الحاق عکس در فرم مورد نظر با شرایط درج شده در پورتال اقدام نمایند.


·       کارشناس اقتصادی:عبارت است ازفارغ التحصیلان رشته اقتصاد در حداقل یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با تمامی گرایش ها که در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در استان زنجان در بخش عمومی،خصوصی و تعاونی و یا بصورت انفرادی فعالیت دارند.

·       مدرک تحصیلی :عبارت است از گواهی نامه قبولی در یکی از سطوح تحصیلی در رشته اقتصاد با تمامی گرایش ها که از یکی از موسسات آموزش عالی در داخل یا خارج از کشور اخذ ومورد تایید وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته باشد.

·        رشته و گرایش تحصیلی : عنوان رشته و شاخه ای از رشته تحصیلی  است که فرد در ان اشتغال به تحصیل دارد یا فارغ التحصیل شده است.

·       وضعیت شغلی : وضع شغلی در حقیقت نمایشگر وضع حقوقی و قانونی فرد شاغل در ارتباط با دیگر افراد در شغل فعلی می باشد.

 شاغل در بخش عمومی : کسانی که در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وهمچنین دیگر موسسات عمومی مانند شهرداری ها کار می کنند.

شاغل در بخش خصوصی :کسانی که برای افراد یا موسسات خصوصی کار می کنند.

شاغل در بخش تعاونی :کسانی که در موسسات تعاونی کار می کنند.

انفرادی : فعالیت های شغلی که بطور انفرادی و مستقل از سازمان ، موسسه، شرکت و یا نهادی صورت می گیرد.

·       پست سازمانی :عبارت است از موقعیت و مقامی که هر فرد در شغل خود دارا می باشد. منظور از پست سازمانی یا مسئولیت سازمانی، مسئولیتی است که فردئ به آن اشتغال دارد نه آن چه در حکم کارگزینی آمده است. اما برای افرادی که فعالیت آن ها با عنوان پست سازمانی مندرج در حکم کارگزینی یکی است همان عنوان را می نویسد.

·       اهم سوابق : فعالیتهای علمی ، آموزشی و پژوهشی که از نظر تكميل كننده فرم با اهمیت تر است.

·        زمینه تخصص  : موضوعاتي كه بواسطه تجربه و یا رشته تحصیلی، فرد در آن تسلط بیشتری دارد .

 

 

ورود به سامانه اطلاعات کارشناسان اقتصادی استان زنجان

فرم2
حداقل
           
 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری می باشد.