فرم پیشنهاد حذف،اصلاح و یا تجمیع مجوزهای کسب وکار
(موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد(1)، (6)،(7) اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (ماده 7 اصلاحی)) 

  اطلاعات اولیه:  7- حذف مجوز:


  8- اصلاح مجوز:
  9- تجمیع مجوز           
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری می باشد.