فرم اظهار اطلاعات مجوزهای استانی کسب و کار

(موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد(1)، (6)،(7) اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (ماده 7 اصلاحی))

لطفا در این فرم تنها اطلاعات مجوزهای کسب و کاری وارد شود که ماهیت استانی دارند. 

           
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری می باشد.